Data modificării:

Preşedintele CES

Preşedintele reprezintă CES în relaţiile cu terţii

Preşedintele CES

Preşedintele CES reprezintă Consiliul Economic şi Social în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu terţii în baza unui mandat aprobat de Plenul Consiliului Economic şi Social.

Atribuțiile Preşedintelui CES

Președintele are, în principal, următoarele atribuții:
 • a) reprezintă CES în fața Parlamentului, a Guvernului și a celorlalte autorități publice, precum și în relațiile cu terții, în baza mandatului aprobat de Plen;
 • b) reprezintă CES în Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, constituit în baza Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • c) semnează actele emise de CES;
 • d) angajează și, după caz, numește, potrivit legii, personalul din aparatul CES;
 • e) este ordonator principal de credite;
 • f) stabilește proiectul ordinii de zi a ședințelor BEx și a ședințelor Plenului;
 • g) convoacă și prezidează ședințele Plenului și pe cele ale BEx;
 • h) primește corespondența adresată CES, hotărăște repartizarea acesteia, stabilește sarcini pentru ca lucrările să fie realizate în termen, cu respectarea prevederilor legale și a prezentului Regulament;
 • i) poate delega competențe unuia dintre vicepreședinți, oricărui alt membru al Plenului sau, după caz, secretarului general, urmând ca persoana care primește împuternicirea să îl informeze, în termenul convenit, cu privire la ducerea la îndeplinire a acestora;
 • j) în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii;
 • k) exercită orice alte atribuții care îi revin, potrivit legii sau hotărârilor Plenului.

Declarațiile publice vor fi date în numele Consiliul Economic și Social numai de către președinte și/sau de către persoanele desemnate de acesta.

Parteneri