Data modificării:

Vicepreşedinţi CES

Funcţiile de vicepreşedinte, sunt asigurate prin rotaţie

Vicepreşedinţi CES

Vicepreşedinţii reprezintă Consiliul Economic şi Social în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu terţii în baza unui mandat aprobat de Plenul Consiliului Economic şi Social. Consiliul Economic si Social (CES) are trei vicepreşedinţi.
Ciomag Doina-Maria
Ciomag Doina-Maria
Vicepreședinte

Atribuțiile Vicepreședinților

Vicepreședinții au, în principal, următoarele atribuții:

  • a) răspund pentru soluționarea oricăror probleme ce privesc partea pe care o reprezintă, inclusiv pentru cele repartizate de către președinte și BEx;
  • b) monitorizează prezența membrilor părții la ședințele Plenului, ale Biroului Executiv și ale comisiilor de specialitate pentru partea pe care o reprezintă și înștiințează partea, președintele CES și BEx, în situația în care constată neîndeplinirea cvorumului necesar desfășurării ședinței Plenului;
  • c) coordonează și răspund de participarea membrilor comisiilor de specialitate nominalizați de partea pe care o reprezintă;
  • d) au obligația de a păstra documentele primite în cadrul ședințelor BEx și ale Plenului, precum și cele primite de la președinte, și de predare la arhivă la sfârșitul anului;
  • e) asigură legătura permanentă cu conducătorii organizațiilor care compun partea pe care o reprezintă, pentru informarea și documentarea corectă a fiecărei părți și informează BEx asupra oricăror probleme apărute;
  • f) preiau de la secretarul general și păstrează în copie documentele ce compun dosarele de validare ale membrilor Plenului și ale membrilor comisiilor de specialitate, pentru partea pe care o reprezintă;
  • g) îndeplinesc orice alte sarcini încredințate de Plen, de BEx sau de către președintele CES, pentru realizarea obiectivelor CES.

Parteneri