Consiliul Economic și Social vă prezintă invitația la consultarea publică

Consiliul Economic și Social vă prezintă invitația la consultarea publică demarată de Ministerul Justiției pentru modificarea OG nr. 26/2000 http://www.just.ro/ong-urile-se-pot-inscrie-pentru-consultarea-publica-demarata-de-ministerul-justitiei-pentru-modificarea-og-26-2000/.
Organizațiile neguvernamentale din România interesate să participe la consultarea publică referitoare la modificarea OG 26/2000 sunt rugate să completeze și să transmită formularul (.docx) / (.pdf),  la adresa de mail: cabinet.ss-pasca@just.ro până la data de 16.08.2021...mai mult»

Puncte de vedere ale CES

Sitului minier Roșia Montană în lista patrimoniului mondial UNESCO
Consiliul Economic și Social vă prezintă puncte de vedere ale Plenului CES cu privire la posibila întrerupere sau anulare a procedurii de înscriere a Sitului minier Rosia Montană
În lista patrimoniului mondial UNESCO...descarcă

Posturi vacante

Consiliul Economic și Social organizează concurs/examen pentru ocuparea unui postul vacant de natură contractuală, de CONSILIER JURIDIC gradul II din cadrul Direcției Juridice, Resurse-Umane și Salarizare - Serviciul Juridic...mai mult»

Rezultate finale

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală, de executie, vacant, de EXPERT DEBUTANT - 1 post - din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Pregătire Ședințe...mai mult»

Rezultate la proba scrisă

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postul de natură contractuală de executie de EXPERT GRADUL II - 1 post vacant temporar - din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Elaborare Avize, Studii și Analize...mai mult»

Rezultate la proba interviu

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală, de executie, vacant, de EXPERT DEBUTANT - 1 post - din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Pregătire Ședințe...mai mult»

Rezultate la proba scrisă în urma contestației

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală, de executie, vacant, de EXPERT DEBUTANT - 1 post - din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Pregătire Ședințe...mai mult»

COMUNICAT DE PRESĂ

În legătură cu afirmațiile formulate în cadrul briefing-ului de presă susținut la finalul ședinței de guvern din 7 aprilie 2021, Consiliul Economic și Social face următoarele precizări:
Instituția noastră și-a arătat de fiecare dată deplina disponibilitate și susținere raportat la necesitatea adoptării unor avize în regim de urgență, Plenul Consiliului Economic și Social hotărând, în acest sens, ca ședințele să se desfășoare în fiecare zi de miercuri, la ora 10:00, anterior ședinței săptămânale a Guvernului.
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, având ca obiect de reglementare instituirea măsurii complementare a suspendării activității, pe o perioadă determinată, pentru operatorii economici care nu respectă măsurile de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusul SARS-CoV-2, a fost transmis de Ministerul Afacerilor Interne, prin fax, în seara zilei de ieri, 6 aprilie, la ora 18:51. Suplimentarea ordinii de zi a ședinței de astăzi, 7 aprilie, de la ora 10:00, nu a mai fost posibilă, la baza acestei hotărâri aflându-se considerente de ordin legal, fiind necesar ca proiectul de act normativ să fi fost anterior analizat în cadrul comisiilor de specialitate.
În pofida faptului că Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede un termen de avizare de 10 zile lucrătoare, în cursul dimineții de mâine, 8 aprilie, vor fi organizate ședințele comisiilor de specialitate, iar, la ora 14:00, ședința Plenului, având ca unic punct înscris pe ordinea de zi avizarea proiectului de Lege mai sus menționat.
Facem un apel către Guvern ca, pe viitor, să asigure un timp suficient pentru analizarea impactului proiectelor de acte normative transmise spre avizare. Totodată, pentru a putea să ne realizăm în bune condiții rolul conferit de Constituția României prin art. 141, solicităm Guvernului să asigure Consiliului Economic și Social posibilitatea de a aloca un timp mai lung de analiză în cazul proiectelor de acte normative cu impact major, cu încadrarea în termenul legal de 10 zile lucrătoare.

"Consiliul Economic și Social este organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare" (Art. 141 din Constituția României)

Miercuri, 07.04.2021


Declarația Președintelui CES referitor la avizele emise în ultima ședință a Plenului pe legi referitoare la bugete sau cu impact bugetar major

Declaratie a Presedintelui CES Bogdan Simion

Bogdan Simion, noul președinte al Consiliului Economic și Social

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 38 din Regulamentul de organizare și funcționare al CES, în data de 18.01.2021, dl Bogdan SIMION, din partea asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile, a fost ales Președinte al Consiliului Economic și Social.

Curtea de Conturi a României va efectua o misiune de audit financiar asupra situațiilor financiare ale CES România

Curtea de Conturi a României va efectua o misiune de audit financiar asupra situațiilor financiare ale CES România
În perioada 08 februarie-16 aprilie 2021, Curtea de Conturi a României va efectua o misiune de audit financiar asupra situațiilor financiare ale CES România, încheiate la data de 31 decembrie 2020.
Domnul Mihai Busuioc, președintele CCR, a însoțit la sediul CES echipa care va efectua misiunea de audit și, cu acest prilej, domnia sa s-a întâlnit cu domnii Iacob Baciu și Bogdan Simion, fostul și actualul președinte al CES.

Scrisori de felicitare către noul președinte al CES, dl. Bogdan Simion

Scrisoare Președintelui Comitetului Economic și Social European Christa Schweng

Corespondență - Încheierea mandatului președintelui Iacob Baciu

Scrisoare la încheierea mandatului președintelui Iacob Baciu
Scrisoarea Secretarului General al AICESIS Francisco Gonzalez de Lena
Scrisoare Președintelui CES Spania Pedro Fernández Alén
Scrisoarea Președintelui CES Italia Tiziano Treu

Candidatura d-lui Bogdan Simion la Președinția Consiliului Economic și Social

Document candidatură la Președinția Consiliului Economic și Social

Constituirea noului Plen al CES

Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN

Încheierea mandatului CES România la președinția AICESIS și a UCESIF, 2019AICESIS

AICESIS
UCESIF

UCESIF


Informații utile referitoare la activitatea internațională a CES-urilor și instituțiilor similare pe perioada pandemiei de COVID19

Noul raport al OIM privind politica globală de ocupare a forței de muncă abordează provocările generate de criza Covid-19 și prezintă calea spre speranță și ajutorare pentru milioane de oameni
Un nou raport al OIM, "Revizuirea politicii globale de ocupare a forței de muncă: politicile de ocupare a forței de muncă pentru transformarea structurală incluzivă", examinează provocările actuale și persistente de pe piața muncii și oferă un plan pentru elaborarea unor soluții noi și inovatoare de concepere și punere în aplicare a politicilor atât în timpul crizei actuale, cât și dincolo de ea.
Global Employment Policy Review 2020 [EN]
New ILO report on global employment policy tackles crisis challenges, charts path to hope and relief for millions of people [EN]

Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, OIM aduce un omagiu eforturilor depuse de femei pentru crearea unui viitor al egalității și pentru redresarea în urma pandemiei de Covid-19 și organizează pe 8 martie, între 15.00 și 16.30 (Ora Europei Centrale), o sesiune de discuții pe tema impactului actualei pandemii asupra egalității de gen. Printre vorbitori se numără directorul general al OIM, dl Guy Ryder, și premierul Namibiei, dna Saara Kuugongelwa-Amadhila. Înscrierile pentru a urmări această sesiune se pot face accesând linkul: https://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_773334/lang--en/index.htm

În virtutea parteneriatului dintre AICESIS și ECOSOC, CES-urile membre ale AICESIS sunt invitate să participe online, în zilele de 7 și 8 aprilie 2021, la Forumul ECOSOC pentru tineri cu tema Redresare sustenabilă și viguroasă în urma pandemiei de Covid-19, care promovează dimensiunile economică, socială și ecologică ale dezvoltării durabile
Înscrierile se pot face accesând link-ul de mai jos până pe 17 martie 2021

Rezoluția Comitetului Economic și Social European referitoare la implicarea societății civile organizate în Planurile naționale de redresare și reziliență, pe baza consultărilor din cele 27 de state membre
Planurile naționale de redresare și reziliență [EN]
Planurile naționale de redresare și reziliență -Anexă [EN]

Declarația Directorului General al OIM cu prilejul Zilei mondiale a justiției sociale
Vizualizați declarația

Departamentul de Guvernanță și Tripartism al Organizației Internaționale a Muncii (OIM)
Departamentul de Guvernanță și Tripartism al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) a publicat documentul Decent Work in a Globalized Economy / Le travail décent dans une économie mondialisée, care tratează chestiunea guvernanței lanțurilor de aprovizionare globale și experiențele anumitor țări.

PROIECTE TRANSMISE SPRE AVIZARE


AVIZE CES


Știri și evenimente din activitatea internațională a CES România

Întâlnire online între conducerea CES România și președintele CESE

Bogdan Simion, președintele CES, și dl Mihai Dragoș, vicepreședintele CES au avut o întâlnire online cu dna Christa Schweng, președintele CESE
Astăzi, 14 iunie 2021, dl Bogdan Simion, președintele CES, și dl Mihai Dragoș, vicepreședintele CES din partea societății civile, au avut o întâlnire online cu dna Christa Schweng, președintele Comitetului Economic și Social European (CESE). Întâlnirea  a fost un prim pas important și prolific pentru o viitoare colaborare între cele două instituții.

Discuțiile s-au concentrat în jurul următoarelor teme: Conferința privind Viitorul Europei și contribuția CES-urilor naționale, în speță a consiliului român, prin informații despre realitățile de pe teren, ceea ce va permite o mai bună înțelegere a provocărilor și a nevoilor cetățenilor europeni; procesele de avizare în cadrul CESE și în cadrul CES România; provocările cu care se confruntă consiliul român și comitetul european; posibila colaborare mai strânsă între cele două instituții și sprijinul pe care l-ar putea oferi CESE consiliului român pentru a elabora analize și studii privind realitățile socio-economice care să fie înaintate Guvernului și Parlamentului, dată fiind experiența CESE în acest domeniu.

Deși scurtă, întâlnirea a fost concentrată, deschizând pentru ambele părți noi perspective și căi de colaborare.

WEBINAR AICESIS - REGIUNEA ASIATICĂ  -  Cu participarea OIM - 30 martie 2021


În data de 30 martie 2021, AICESIS a organizat în parteneriat cu Organizația Interrnațională a Muncii (OIM) webinarul cu tema "Rolul CES-IS și al instituțiilor de dialog social în redresarea asiatică după criza Covid-19". La webinar au participat experți ai OIM, secretarul general al AICESIS și reprezentanți ai CES-urilor din China, Rusia și Coreea, care au prezentat experiențele țărilor lor în combaterea pandemiei de Covid-19. Dna Eugenia Ștefănescu, directorul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice, reprezentând Consiliul Economic și Social din România, a asistat la webinar.

Dezbaterea a fost deschisă de dl Claude N’Guessan, secretarul general al CES-ului din Coasta de Fildeș, care deține în prezent președinția AICESIS, după care Directorul Unității de Dialog Social și Tripartism, din cadrul Departamentului de Guvernanță și Tripartism al OIM, dl Youcef Ghellab, a prezentat abordarea pe care a adoptat-o OIM față de criza Covid-19 și rolul dialogului social.

Discuțiile s-au concentrat în jurul următoarelor întrebări:
• Care a fost cea mai mare provocare a crizei Covid-19 pentru regiunea asiatică?
• Partenerii sociali din țările asiatice au participat în mod activ la dezbaterile purtate de consiliile economice și sociale în această perioadă?
• Care sunt măsurile orientate către grupurile vulnerabile pe care CES-urile din regiunea asiatică le consideră importante?
• În ce domenii au înregistrat CES-urile de aici cele mai mari performanțe și în ce domenii au întâmpinat dificultăți?
• Ce lecții consideră CES-urile asiatice că pot fi învățate pentru viitoare crize de aceeași natură?


Ce este CES?

Consiliul Economic şi Social este instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel național dintre organizațiile patronale, organizațiile sindicale și reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ai societății civile (Legea nr. 248/2013).

Constituţia României (revizuită în 2003) defineşte Consiliul Economic și Social (CES) ca un organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare.

Daca nu vizualizati fisierele Download Adobe AcrobatReader PDF atasate atunci click aici pentru Download Adobe ReaderDaca nu vizualizati fisierele Microsoft Office Word MS Word atasate atunci click aici pentru download Word Viewer


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate